ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

19/12/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

16η Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ Ηπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 16η έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Τροποποίηση αναθέσεων διδακτικού έργου σε τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου.

2. Διδακτικά καθήκοντα των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου.

3. Συγκρότηση Επιτροπών ΤΕΙ Ηπείρου.

4. Επί του αιτήματος της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS A.E. για την παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών και την αντικατάσταση αρχικά προσφερόμενου είδους.

5. Αποδοχή δωρεάς λογισμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού από την εταιρεία «GENESIS pharma».

6. Ορισμός Υπευθύνων ταμειακής διαχείρισης του ΤΕΙ Ηπείρου και των αναπληρωτών τους.

7. Έγκριση Προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας οικονομικού έτους 2018.

8. Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου ΤΕΙ Ηπείρου.

9. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και προκήρυξης Διαγωνισμού για το έργο «Μετατροπή χώρων για τη δημιουργία δύο (2) εργαστηρίων κτιρίου Ιωαννίνων ΤΕΙ Ηπείρου».

10. Έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΤΕΙ Ηπείρου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

11. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Πρύτανη ΤΕΙ.

12. Έγκριση αιτήσεων- αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκήσει η Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Πάτρα Μαριάνθη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

 

Αναστάσιος Τσίνας

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe