ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Φοιτητική Μέριμνα

Στην αρμοδιότητα του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης υπάγονται κυρίως τα θέματα που έχουν ως αντικείμενο την παροχή: α) σίτισης, β) στέγασης και γ) υγειονομικής περίθαλψης των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου.

 

Το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.

Λειτουργεί καθημερινά για τους φοιτητές από τις 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Στο τμήμα υπηρετούν οι κάτωθι διοικητικοί υπάλληλοι:

 

Ζακοπούλου Βικτωρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αν. Προϊσταμένη.

 

Σιατή Γεωργία, ΤΕ Νοσηλευτικής & Μπακόλα Σοφία, ΤΕ Νοσηλευτικής, αρμόδιες για την Περίθαλψη των φοιτητών.

 

Νάστος Κων/νος, ΥΕ Επιμελητών, αρμόδιος για τη φύλαξη της Φοιτητικής Εστίας στην Άρτα

 

Γραφεία Σπουδαστικής Μέριμνας λειτουργούν και στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στα Ιωάννινα και στην Ηγουμενίτσα.


(όλα τα στοιχεία επικοινωνίας θα τα βρείτε στο τέλος της σελίδας)

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Η σίτιση διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης των φοιτητών που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών τους, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ. Φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση μπορούν να σιτίζονται στο Φοιτητικό Εστιατόριο με την καταβολή ενός χαμηλού αντιτίμου. Οι φοιτητές που έχουν αναστείλει τις σπουδές του για οποιαδήποτε αιτία και αυτοί που προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο, δεν έχουν δικαίωμα σίτισης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986 (Α 75) ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Στην Άρτα λειτουργεί Φοιτητική Εστία, δυναμικότητας 150 κλινών. Τα δωμάτια είναι δίκλινα με μπάνιο και υπάρχουν κοινόχρηστες κουζίνες και πλυντήρια ρούχων για κάθε όροφο.

Η Φοιτητική Εστία βρίσκεται στην πόλη της Άρτας, στην Γέφυρα Αράχθου.

Στα Ιωάννινα λειτουργεί στο λόφο Περίβλεπτου συγκρότημα κατοικιών για τη στέγαση των φοιτητών δυναμικότητας 240 κλινών, αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

Στην Ηγουμενίτσα λειτουργεί Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 24 κλινών εντός του χώρου του Τ.Ε.Ι. Τα δωμάτια είναι δίκλινα με μπάνιο.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (νέος 2016)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986 (Α 75) ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Ενοικιαστήρια

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Εγκύκλιος Στεγαστικό 31-05-2016

Δικαιολογητικά Στεγαστικού Επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Αίτηση Στεγαστικού Επιδόματος

Υπεύθυνη Δήλωση για Στεγαστικό Επίδομα

 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

Στο Τμήμα υπάρχει Φαρμακείο για την Παροχή Πρώτων Βοηθειών στους Φοιτητές και το Προσωπικό του Ιδρύματος.

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι και οι κάτωθι:

- Η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης στους φοιτητές και στο προσωπικό του Ιδρύματος

- Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και οργάνων

- Η συνεργασία με άλλους φορείς (Υπουργείο-ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ- Δημόσια Νοσοκομεία) για την διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων σε θέματα πρόληψης-διατήρησης και προαγωγής της υγείας των φοιτητών και του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

- Εισήγηση μέτρων προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος για την προαγωγή και διασφάλιση της υγείας όλων

- Χορήγηση και ανανέωση των φοιτητικών βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φοιτητών. Τήρηση αρχείου αιτήσεων φοιτητών σχετικά με την παροχή ή όχι βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

 

Φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης δικαιούνται όλοι οι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα άλλο δημόσιο φορέα και ισχύει από την εγγραφή τους και για διάστημα ίσο προς τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση πτυχίου προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης διακόπτεται όταν ο δικαιούχος :

- Στρατευτεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του

- Ασφαλισθεί σε κύριο ασφαλιστικό φορέα

- Πάρει πτυχίο

- Χάσει την σπουδαστική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο

- Αναστείλει τις σπουδές του

 

(Ισχύουσες Διατάξεις: Π.Δ. 185/84 & ΦΕΚ 61/08.05.84/τ.Α?)

 

Οι φοιτητές που προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προμηθεύονται την Ευρωπαϊκή Κάρτα  Ασφάλισης Ασθένειας από την χώρα τους, για να παρέχεται σε αυτούς  ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους στην Ελλάδα (αριθμό Φ60.000/οικ12854/897/25-5-2004 Εγκύκλιο Οδηγία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αίτηση Έκδοσης Φοιτητικού Βιβλιαρίου Περίθαλψης

Βεβαίωση σπουδών

Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα ασφάλισης

Μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν είναι ασφαλισμένος/η σε άλλο φορέα (πατήστε εδώ)

Μία φωτογραφία.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αίτηση Ανανέωσης Σπουδαστικού Βιβλιαρίου Περίθαλψης

Βεβαίωση σπουδών

Μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν είναι ασφαλισμένος/η σε άλλο φορέα (πατήστε εδώ)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Κ.Α.Α.

Είναι μια δωρεάν κάρτα που σας παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

 

www.eopyy.gov.gr

 

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η Ε.Κ.Α.Α.

Με την ΕΚΑΑ μπορείτε να λαμβάνετε περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισμένες χώρες) όπως και οι ασφαλισμένοι στο εν λόγω κράτος.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης διαφέρουν από μία χώρα στην άλλη. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν σε μια χώρα μπορεί να ΜΗΝ παρέχονται δωρεάν σε άλλη.

 

www.eopyy.gov.gr

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ε.Κ.Α.Α.

Αίτηση Έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

Να είστε κάτοχος Σπουδαστικού Βιβλιαρίου Περίθαλψης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Έγγραφο αρμόδιου τμήματος για τον σκοπό και την χώρα μετακίνησης

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Ε.Κ.Α.Α.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εθελοντική Αιμοδοσία που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο (συνήθως κάθε Νοέμβριο και Μάιο)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων σε θέματα πρόληψης-διατήρησης και προαγωγής της υγείας των φοιτητών και του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης (Άρτα)

Τηλ.: 2681050515

e-mail : spoudmer@teiep.gr

 

Πληροφορίες:

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (2681050326)

ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ (2681050515)

ΣΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (26810505015)

 

Τηλέφωνο Φοιτητικής Εστίας Άρτας: 2681075092 (κ. Νάστος Κων/νος)

 

Ταχ. Δ/νση:

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Α Κτίριο Φυτικής Παραγωγής

Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100

 

Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας (Ιωάννινα)

Πληροφορίες:

Κώτσης Γεώργιος (Υπεύθυνος Γραφείου) Τηλ. Επικοινωνίας: 2651050750, e-mail: gkotsis@ioa.teiep.gr

Μάντη Ειρήνη - Τηλ. Επικοινωνίας: 2651050785, e-mail: irenem@ioa.teiep.gr

 

Ταχ. Δ/νση:

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας

4ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών

45500 Ιωάννινα

 

Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας (Ηγουμενίτσας)

Πληροφορίες:

Κάτσιος Αθανάσιος - Τηλ. Επικοινωνίας: 2665049900, e-mail: tkatsios@gmail.com

 

Ταχ. Δ/νση:

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας

Ειρήνης και Φιλίας 1

46100 Ηγουμενίτσα

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Συμβούλιο
Πρόεδρος
Συνέλευση
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Καθηγητών και ΕΔΙΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικών Υπαλλήλων
Τηλ. Κατάλ. Ειδ. Τεχν. Εργαστ. Προσ)κού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe