ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Φοιτητική Μέριμνα

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας: Η διεκπεραίωση των διαδικασιών παροχής κάθε είδους ενισχύσεων στους φοιτητές του Ιδρύματος.

 

- Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Άρτα)

Πληροφορίες:

Ζακοπούλου Βικτωρία, Τηλ. Επικοινωνίας: +30 26810 50326

Μπακόλα Σοφία, Τηλ. Επικοινωνίας: +30 26810 50515

Σιατή Γεωργία: Τηλ. Επικοινωνίας: +30 26810 50328

e-mail: spoudmer@teiep.gr

 

- Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Ιωάννινα)

Πληροφορίες για στέγαση: Κώτσης Γεώργιος, Τηλ. Επικοινωνίας: +30 26510-05479, e-mail: merimna@uoi.gr

Πληροφρορίες για σίτιση και στεγαστικό επίδομα: Μάντη Ειρήνη - Τηλ. Επικοινωνίας: 2651050785, e-mail:irenem@ioa.teiep.gr

 

-Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Ηγουμενίτσα)

Πληροφορίες:

Κάτσιος Αθανάσιος - Τηλ. Επικοινωνίας: +30 26650 49900, e-mail:tkatsios@gmail.com

 

-Γραφείο Φοιητικής Μέριμνας (Πρέβεζα)

Πληροφορίες:

Κλήμη Πολυξένη - Τηλ. Επικοινωνίας: 2682050635, e-mail:pklimi@teiep.gr

 

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Η σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Η σίτιση διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης των φοιτητών που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών τους, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ. Φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση μπορούν να σιτίζονται στο Φοιτητικό Εστιατόριο με την καταβολή ενός χαμηλού αντιτίμου.

Οι φοιτητές που έχουν αναστείλει τις σπουδές του για οποιαδήποτε αιτία και αυτοί που προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο, δεν έχουν δικαίωμα σίτισης. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται κάθε χρόνο μόνο ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που καθορίζονται από σχετική ανακοίνωση του Τμήματος.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες για τη στέγαση μπορείτε να βρείτε στον τροποποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Απόφαση αριθμ. 140832/Ζ1 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2993/τ.Β?/31.08.2017)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

Γραφείο Προαγωγής της Υγείας:

- Η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης στους φοιτητές και στο προσωπικό του Ιδρύματος

- Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και οργάνων

- Η συνεργασία με άλλους φορείς (Υπουργείο-ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ- Δημόσια Νοσοκομεία) για την διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων σε θέματα πρόληψης-διατήρησης και προαγωγής της υγείας των φοιτητών και του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

- Εισήγηση μέτρων προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος για την προαγωγή και διασφάλιση της υγείας όλων

Στο Τμήμα στην Άρτα υπάρχει Φαρμακείο για την Παροχή Πρώτων Βοηθειών στους Φοιτητές και το Προσωπικό του Ιδρύματος.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Κ.Α.Α.

Είναι μια δωρεάν κάρτα που σας παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

www.eopyy.gov.gr

 

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η Ε.Κ.Α.Α.

Με την ΕΚΑΑ μπορείτε να λαμβάνετε περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισμένες χώρες) όπως και οι ασφαλισμένοι στο εν λόγω κράτος.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης διαφέρουν από μία χώρα στην άλλη. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν σε μια χώρα μπορεί να ΜΗΝ παρέχονται δωρεάν σε άλλη.

www.eopyy.gov.gr

 

Οι φοιτητές που προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προμηθεύονται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας από την χώρα τους, για να παρέχεται σε αυτούς ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους στην Ελλάδα (αριθμό Φ60.000/οικ12854/897/25-5-2004 Εγκύκλιο Οδηγία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόκειται για την υπηρεσία παροχής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης από ψυχολόγους που λειτουργούν με βάση τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας των Ψυχολόγων, με φυσικό επακόλουθο τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε όλους τους φοιτητές του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ καθ? όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους.

 

Στη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορούν να απευθύνονται φοιτητές που αντιμετωπίζουν οποιασδήποτε μορφής δυσκολία, από τις καθημερινές τους ανησυχίες έως και τα πιο σύνθετα προβλήματα ψυχικής υγείας:

 • Ψυχοσυναισθηματικά και συμπεριφορικά / κοινωνικά προβλήματα (αίσθημα άγχους, μοναξιάς, ματαίωσης, ψυχοσωματικά προβλήματα, κατάθλιψη κ.α.)
 • Προβλήματα που αντιμετωπίζουν φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή σε ομάδες με ιδιαίτερα προβλήματα (αίσθημα στιγματισμού και κοινωνικού αποκλεισμού)
 • Δυσκολίες προσαρμογής στη φοιτητική ζωή και τις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν
 • Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους ή το άλλο φύλο
 • Δυσκολίες κατά τις σπουδές και την ολοκλήρωσή τους (μειωμένες επιδόσεις, άγχος εξετάσεων, αδυναμία συγκέντρωσης κ.α.)

 

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι να βοηθήσει τον κάθε φοιτητή να εντοπίσει και να αντιληφθεί τα προβλήματα που βιώνει και στη συνέχεια με την εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων να εξευρεθούν οι περισσότερο λειτουργικοί τρόποι χειρισμού αυτών των δυσκολιών. Πέραντης εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης, προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής παρεμβάσεων σε ομάδες με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων ή προγραμμάτων πρόληψης.

 

Επιπλέον, η εν λόγω υπηρεσία στοχεύει στη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ενημέρωσης για ζητήματα που σχετίζονται με τη φοιτητική ζωή, τις σπουδές αλλά και την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ERASMUS κ.α.).

 

Θα μας βρείτε:

Άρτα:

 • Δευτέρα -Τρίτη - Τετάρτη- Πέμπτη (14:15 - 16:15) στο Γραφείο Πρώτων Βοηθειών

Α΄ Κτίριο Φυτικής Παραγωγής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2681050328 & 2681050515

E-mail: vicky1ner@yahoo.gr

 

Ιωάννινα:

 • Δευτέρα - Τετάρτη (15.00 - 19.00) στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, στο 2ο όροφο του κτιρίου της ΣΕΥΠ
 • Πέμπτη (15.00 - 19.00) στην Αίθουσα Αναμονής στο Ισόγειο

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26510 50710 & 6983 878950

E-mail: galateia_geo@hotmail.com

 

Πρέβεζα:

 • Δευτέρα-Τρίτη- Παρασκευή (13:00 - 14:00) στο Γραφείο 62 στον 1ο όροφο
 • Πέμπτη (13:30 - 14:30)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6976608603

E-mail: e.kaniori@gmail.com

 

Ηγουμενίτσα:

 • Δευτέρα (16:00 - 18:00) στο Γραφείο του 1ου ορόφου του παλαιού κτιρίου Ιχθυοκομίας
 • Τρίτη - Πέμπτη (17:00 - 18:00)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974022088

E-mail: pantoula.psy@yahoo.com

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe