ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

14/01/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Aνακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16-12-2013) νέα απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» θα πρέπει να διενεργηθούν ξανά κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία (1/11/13 έως 15/11/13) θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

2. Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στο τμήμα μας με κατατακτήριες εξετάσεις είναι τα εξής:

1) Ιστορική Εξέλιξη Αρχιτεκτονικής Τοπίου, με υπεύθυνους τα μέλη Ε.Π. Πετρόπουλο Νικόλαο και Κανταρτζή Αλέξανδρο,

2) Γενική Ζωοτεχνία με υπεύθυνους τα μέλη Ε.Π. Χατζηζήση Λάμπρο και Σκούφο Ιωάννη και

3) Γενική Γεωργία με υπεύθυνους τα μέλη Ε.Π. Μάνο Γεώργιο και Καριπίδη Χαράλαμπο.

3. Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 19-2-2014 έως 28-2-2014, όπως ορίζεται από την απόφαση του Υπουργείου.

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την Γραμματεία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Ο Πρόεδρος του τμήματος

Σκούφος Ιωάννης

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe