ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

16/02/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

6η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ Ηπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 6η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

1. Απασχόληση Φοιτητών.

2. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018.

3. Τροποποίηση αναθέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.

4. Οριστικοποίηση πινάκων αξιολόγησης μελών ΕΕΠ των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018.

5. Αναθέσεις μαθημάτων μελών ΕΕΠ για το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018.

6. Ορισμός διαδικασιών Πρόσκλησης Επισκεπτών Καθηγητών.

7. Έγκριση αιτήσεων μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στη δράση κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018.

8. Έγκριση αιτήσεων διοικητικού και διδακτικού προσωπικού για συμμετοχή στη δράση κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

9. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017.

10. Επί αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.

11. Ορισμός Υπευθύνων για ηλεκτρονική τραπεζική winbank και e-pps της Τράπεζας Πειραιώς.

12. Ορισμός Υπεύθυνου λογαριασμού για την καταχώρηση των παραστατικών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων.

13. Τροποποίηση των τριμελών επιτροπών παραλαβής: α) των εργασιών τεχνικής φύσης που γίνονται μετά από ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Ηπείρου και των υλικών που απαιτούνται για αυτές, για την Πρέβεζα και β) των εργασιών τεχνικής φύσης που γίνονται μετά από ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Ηπείρου και των υλικών που απαιτούνται για αυτές, για την Άρτα.

14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου για τρία έτη, προϋπολογισμού 465.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Ηπείρου για τρία έτη, προϋπολογισμού 3.165.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

16. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου για τρία έτη, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

17. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη συντήρηση 4 μετασχηματιστών του ΤΕΙ Ηπείρου, προϋπολογισμού 7.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ή πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων, προϋπολογισμού 4.365,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

19. Σύμβαση για την υποστήριξη - συντήρηση του μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης Φοιτητολογίου & Π.Σ. ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου για ένα έτος.

20. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Πρύτανη ΤΕΙ.

21. Έγκριση αιτήσεων - αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκήσει η Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Πάτρα Μαριάνθη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

 

Αναστάσιος Τσίνας

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe