ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

02/03/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

6η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 6η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 7 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Τροποποίηση αναθέσεων διδακτικού έργου σε τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

2. Έγκριση απόφασης Προέδρου για τη συνέχιση και ολοκλήρωση διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης μελών ΕΠ των υπηρετούντων Καθηγητών Εφαρμογών

3. Επί του Αιτήματος της Εταιρίας Spectratech A.E. σχετικά με την σύμβαση 9/2017

4. Επί αιτήματος του αναδόχου του εστιατορίου στην Πρέβεζα

5. Απόφαση επί του Πρακτικού της Επιτροπής για τον Διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών

6. Επί αιτήματος του αναδόχου καθαριότητας του ΤΕΙ Ηπείρου για την Άρτα και την Πρέβεζα

7. Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος

8. Διευκρινήσεις με τις τοποθετήσεις μελών Δ.Π. σχετικά με τις παράλληλες αναθέσεις

9. Έγκριση αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση μέλους Δ.Π.

10. Επί αιτήματος μέλους Δ.Π. για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας

11. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

12. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe