ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

15/02/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

4η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 4η έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Αναθέσεις μαθημάτων στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό & ΕΡΔΙΠ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017

2. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το εαρινό του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017

3. Τροποποίηση αναθέσεων διδακτικού έργου σε τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

4. Αριθμός σιτιζομένων φοιτητών στα Ιωάννινα

5. Έγκριση εκπαιδευτικής εκδρομής τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

6. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή της Σύμβασης 50/2016 για την "Προμήθεια Συστημάτων Ασφαλείας 2016"

7. Έγκριση υποβολής πρότασης επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Ηπείρου 2014 - 2020

8. Ορισμός Ορκωτών - Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου

9. Εξουσιοδότηση για είσπραξη εγγυητικής επιστολής

10. Επί αιτήματος του αναδόχου καθαριότητας του ΤΕΙ Ηπείρου για την Άρτα και την Πρέβεζα

11. Έγκριση μελέτης έργου «Ανακαίνιση 4 κτιρίων δωματίων (πρώην Ξενία) Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου»

12. Συνοπτικός διαγωνισμός για την «συντήρηση δικτύου ύδρευσης κτιρίου Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου 2017»

13. Συνοπτικός διαγωνισμός για την «συντήρηση ανελκυστήρων επτά (7) κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου 2017 - 2018»

14. Συνοπτικός διαγωνισμός για την «συντήρηση πρασίνου ΤΕΙ Ηπείρου 2017 - 2018»

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία του ΚΤΕ Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

16. Μετακίνηση μελών Διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου

17. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

18. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe