ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

16/02/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

3η έκτακτη συνεδρίαση Συνέλευσης ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 3η (έκτακτη) συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εκπαιδευτική λειτουργία στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

2. Αναθέσεις μαθημάτων στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015

3. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων μελών ΕΠ

4. Αριθμός εισακτέων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016

5. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων του πρώην τμήματος Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

6. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους ΕΠ τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

7. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής ? Εξέλιξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία» στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής

8. Επί αιτήματος μέλους ΕΠ τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά

9. Επί αιτήματος μέλους ΕΠ τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε σεμινάρια του Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.

10. Επικαιροποίηση - συμπλήρωση μητρώου εσωτερικών - εξωτερικών μελών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

11. Επικαιροποίηση - συμπλήρωση μητρώου εσωτερικών - εξωτερικών μελών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

12. Ορισμός νέων Επιτροπών Εφορίας Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου

13. Πρόταση υλοποίησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τμήματος Λογοθεραπείας

14. Παραχώρηση εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής

15. Χρηματοδότηση συνδρομών HEAL-Link

16. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

17. Επί αιτήματος της αναδόχου του κυλικείου Άρτας

18. Επί αιτήματος του αναδόχου του κυλικείου Πρέβεζας

19. Έγκριση οδήγησης αυτοκινήτου του Ιδρύματος από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου

20. Έγκριση οδήγησης αυτοκινήτου του Ιδρύματος από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας

21. Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος και δικύκλου κατ? εξαίρεση, από υπάλληλο που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού

22. Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 160/2008

23. Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γραμματείας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου

24. Τοποθέτηση Διοικητικού Προσωπικού σε Οργανικές Μονάδες του ΤΕΙ Ηπείρου

25. Έγκριση δαπανών

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe