ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

09/12/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

28η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 28η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Τροποποίηση αναθέσεων διδακτικού έργου σε τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

2. Ενημέρωση της Συνέλευσης από τους Προέδρους των τμημάτων για το ERASMUS

3. Ορισμός Προέδρου Συντονιστικής Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών (ΣΕΕΦΕ) του ΤΕΙ Ηπείρου

4. Επί της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων των μαθημάτων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

5. Συγκρότηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Ηπείρου

6. Επί αιτήματος Διευθυντή του εργαστηρίου «Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

7. Έκδοση πρακτικών της επιστημονικής συνάντησης και μουσικής εκδήλωσης του ΤΕΙ Ηπείρου «Narda/Οθωμανική Άρτα: Η μετάβαση από την ύστερη οθωμανική περίοδο στην ελληνική πόλη»

8. Επί αιτήματος του αναδόχου του έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού Κωστακιών και Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου 2016 », για παράταση της περάτωσης των εργασιών

9. Επί αιτήματος του αναδόχου του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών τριών (3) θερμοκηπίων στο Campus Κωστακιών Άρτας ΤΕΙ Ηπείρου 2016 », για παράταση της περάτωσης των εργασιών

10. Επί αιτήματος του αναδόχου του έργου «Συντήρηση του σκελετού και των κεραμιδιών της κεραμοσκεπής της Βιβλιοθήκης στους Κωστακιούς ΤΕΙ Ηπείρου 2016», για παράταση της περάτωσης των εργασιών

11. Επί αιτήματος του αναδόχου του κυλικείου του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα

12. Επί εγγράφου μέλους Δ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου

13. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

14. Εισαγωγική κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

15. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Άννα του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe