ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

26/09/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

27η έκτακτη Σύγκλητος ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 27η έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

2. Έγκριση οριστικών πινάκων αξιολόγησης Επιστημονικών, Εργαστηριακών και ΕΡΔΙΠ Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

3. Αναθέσεις μαθημάτων στους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

4. Αναθέσεις μαθημάτων στους Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς και ΕΡΔΙΠ Συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

5. Τροποποίηση αναθέσεων διδακτικού έργου σε τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου.

6. Ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

7. Έγκριση αναθεωρημένης πρότασης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του ΤΕΙ Ηπείρου.

8. Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ?Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων.

9. Τροποποίηση της υπ? αριθμ. 26/25-9-2018 Απόφαση της Συγκλήτου ΤΕΙ με θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων». 10. Επί αιτήματος μέλους ΔΕΠ τμήματος Νοσηλευτικής.

11. Εγκατάσταση ψυχολόγων στις (4) τέσσερις πόλεις του ΤΕΙ Ηπείρου.

12. Επί αιτήματος μέλους ΕΤΕΠ τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

13. Έγκριση αιτήσεων- αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκήσει η Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Πάτρα Μαριάνθη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

Αναστάσιος Τσίνας

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe