ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

22/12/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

26η Συνέλευση ΤΕΙ (Συμπλήρωση Πρόσκλησης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H πρόσκληση της 26ης Συνεδρίασης συμπληρώνεται με το αριθμ. 1 θέμα

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 26η (έκτακτη) συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στη Κεντρική Βιβλιοθήκη στην Άρτα, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

2. Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών - ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

3. Εξέταση νέων αιτήσεων φοιτητών παλαιών εξαμήνων που διαμένουν στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων (Φ.Ε.Ι.) μετά την παράταση υποβολής τους

4. Συγκρότηση επιτροπής για την εκλογή μέλους Ε.Π. του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

5. Εξέταση ένστασης υποψήφιας για την πλήρωση μίας (1) θέσης τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής"

6. Έγκριση διοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου

7. Έγκριση 2ης πιστοποίησης και εντολής πληρωμής του έργου: «Ανακαίνιση δύο (2) κτιρίων δωματίων (πρώην Ξενία) του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα»

8. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση δύο (2) κτιρίων δωματίων (πρώην Ξενία) του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα»

9. Έγκριση προμήθειας ενός Δρομολογητή για την Πρέβεζα

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος

Ευριπίδης Γλαβάς

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe