ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

07/11/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

22η Συνεδρίαση Συνέλευσης ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 22η (έκτακτη) συνεδρίαση που θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εκπαιδευτική διαδικασία στο τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού τμ. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015

2. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων του πρώην τμήματος Ανθοκομίας ? Αρχιτεκτονικής Τοπίου

3. Έκθεση αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος

4. Tροποποίηση αναθέσεων μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

5. Μετακίνηση του Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Γκόγκου Χρήστου στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Ηπείρου

6. Ενημέρωση επί της έγγραφης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Ιδρύματος σχετικά με το ποιο όργανο έχει αρμοδιότητα να συνεχίσει τη διαδικασία επί της με αριθμό 421/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Ακυρωτική Διαδικασία) (σχετική απόφαση 13/25-6-2014 απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ)

7. Έγκριση διαμονής φοιτητών άνω των 25 ετών στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων

8. Σίτιση φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου

9. Αξιοποίηση των εσόδων από τα πλυντήρια της Φοιτητικής Εστίας της Άρτας

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης και προβλήματα του έργου «Ανακαίνιση δύο (2) κτιρίων δωματίων (πρώην Ξενία) του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα

11. Ηλεκτρονική φύλαξη της ΣΕΥΠ

2. Δαπάνες

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe