ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

21/10/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

21η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 21η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Τροποποίηση αναθέσεων διδακτικού έργου σε τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

2. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017
3. Έγκριση εγγραφής επιτυχόντων - εισαγομένων στα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών - Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017

4. Έγκριση εγγραφής επιτυχόντων - εισαγομένων στα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων του εξωτερικού, καθώς και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού κράτους για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017

5. Παραχώρηση εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής

6. Χρηματοδότηση διοργάνωσης του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής

7. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου στις πόλεις της Άρτας, της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας

8. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση τεσσάρων (4) μετασχηματιστών του ΤΕΙ Ηπείρου

9. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου πίνακα μέσης τάσης (2 πεδίων), στο κτίριο του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα

10. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων ΤΕΙ Ηπείρου

11. Επί της απόφασης της επιτροπής για την κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σκελετού και κεραμιδιών κεραμοσκεπής Βιβλιοθήκης Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου 2016

12. Συνοπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών 3 θερμοκηπίων Κωστακιών Ηπείρου 2016

13. Συνοπτικός διαγωνισμός για την αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και προμήθεια νέων κουφωμάτων αλουμινίου στις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου 2016

14. Επί αιτήματος του αναδόχου του κυλικείου στα Ιωάννινα

15. Έγκριση δαπάνης για γραφιστική επιμέλεια εντύπων του ΤΕΙ Ηπείρου

16. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

17. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

18. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας ΤΕΙ Ηπείρου 2016

19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την αντικατάσταση δύο συγκροτημάτων λέβητα-καυστήρα κτιρίου Ιωαννίνων ΤΕΙ Ηπείρου 2016

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe