ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

05/07/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

20η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ Ηπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 20η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Ενημέρωση επί της πορείας του Σχεδίου Νόμου.

2. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Ιδρύματος.

3. Παροχή δυνατότητας εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών σε όλα τα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Άρτα, 05.07.2018 Αριθμ. Πρωτ.:Φ.3/3516

4. Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών - Εξωτερικών Μελών του τμήματος Νοσηλευτικής.

5. Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών - Εξωτερικών Μελών του τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

6. Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών - Εξωτερικών Μελών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

7. Ορισμός Ιδρυματικά Υπευθύνου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Ηπείρου» ΕΣΠΑ 2014 ? 2020.

8. Ίδρυση Ινστιτούτου Ψηφιακής Καινοτομίας στα πλαίσια του Ερευνητικού Κέντρου ΙΙΙ.

9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων - λευκωμάτων για τις ανάγκες του τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

10. Επί αιτήσεως θεραπείας του κ. Τσουκαλή Παύλου.

11. Επί της απόφασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη συντήρηση και τον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα, ΠΔΕ 2018.

12. Επί των αποφάσεων της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

13. Επί της απόφασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

14. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου που αφορά Διαχειριστική Διευκόλυνση σε έργο του ΕΛΚΕ.

15. Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού ΕΛΚΕ.

16. Έγκριση Απολογισμού ΕΛΚΕ οικονομικού έτους 2016.

17. Τροποποίηση της υπ? αριθμ. 3/21-9-2017 (Θέμα 11ο ) Απόφασης της Συγκλήτου ΤΕΙ περί ορισμού Προϊσταμένου Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) ? Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ και αναπληρωτή αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 87 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017).

18. Κατασκευή προσβάσεων στο campus Κωστακιών.

19. Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 1/17-1-2017 (Θέμα 1ο ) και 6/03-10-2017 (Θέμα 16ο ) Αποφάσεων περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου.

20. Επί αιτήματος μέλους Δ.Π. για εξωϋπηρεσιακή απασχόληση.

21. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Πρύτανη ΤΕΙ.

22. Έγκριση αιτήσεων- αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκήσει η Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Πάτρα Μαριάνθη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

Αναστάσιος Τσίνας

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe