ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

13/06/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

17η Συνεδρίαση Συγκλήτου ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 17η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018 ? 2019.

2. Πρόσληψη-απασχόληση Διδακτόρων στα πλαίσια του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019».

3. Έναρξη ? λήξη μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων ακαδημαϊκού έτους 2018 ? 2019.

4. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018 ? 2019.

5. Επί της απόφασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

6. Επί της απόφασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018.

7. Επί της απόφασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών.

8. Επί της απόφασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μίσθωση χώρου του εστιατορίου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα, για τη σίτιση των φοιτητών.

9. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την ?Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου, ΠΔΕ 2018?.

10. Τροποποίηση (ΦΕΚ/τ.Β΄/281/11-2-2016) εργαστηρίων ΤΕΙ Ηπείρου.

11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου που αφορά Διαχειριστική Διευκόλυνση σε έργο του ΕΛΚΕ.

12. Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

13. Έγκριση μελέτης διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση 4 κτιρίων δωματίων (πρώην ΞΕΝΙΑ) Ηγουμενίτσας ΤΕΙ Ηπείρου».

14. Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης και ανάδειξη επιλεχθέντων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΤΕΙ Ηπείρου.

15. Τοποθέτηση Δ.Π. στο Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Ηπείρου.

16. Επί αιτήματος μέλους Δ.Π. ΤΕΙ Ηπείρου.

17. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Πρύτανη ΤΕΙ.

18. Έγκριση αιτήσεων- αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκήσει η Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με αναπληρώτρια την Πάτρα Μαριάνθη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου

Αναστάσιος Τσίνας

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe