ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

13/07/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

16η συνεδρίαση Συνέλευσης ΤΕΙ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 16η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 15 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου». Απόφαση δημοσίευσης στο ΦΕΚ, κατ? εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83)

2. Επί του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου, για την σίτιση των φοιτητών

3. Κατακύρωση Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου, για τη σίτιση των φοιτητών της Πρέβεζας

4. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας (ΣΔΔΠ) στις ακαδημαϊκές μονάδες, βιβλιοθήκες, ιδρυματικές δράσεις & διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου

5. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης ΤΕΙ Ηπείρου 2016

6. Επί του Αιτήματος της Εταιρίας VECTROR TECHNOLOGIES ΕΠΕ σχετικά με την σύμβαση 28/2016.

7. Παράταση ημερομηνιών, παράδοσης υλικών και πραγματοποίησης εργασιών, από αναδόχους λόγω των επικείμενων διακοπών του Αυγούστου

8. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

9. Έγκριση δαπανών και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ

Ευριπίδης Γλαβάς

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe