ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

23/06/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

13η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 13η συνεδρίαση που θα γίνει στις 25 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έναρξη - Λήξη ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 421/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Ακυρωτική Διαδικασία) και περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης

3. Ενημέρωση - συζήτηση για τη σύσταση τομέων, δημιουργία εργαστηρίων/κλινικών στις Σχολές και στα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

4. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής - εξέλιξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΕΠ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αγγλική Γλώσσα με έμφαση στις Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας - Εξειδικευμένη Μετάφραση "

5. Αίτημα μετακίνησης μέλους Ε.Π. από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

6. Τροποποίηση - συμπλήρωση Προγράμματος Σπουδών τμήματος Λογοθεραπείας

7. Επί αιτήματος για παράταση διάρκειας φοίτησης στο τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων

8. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου επί ερωτήματος της Δ/ντριας ΣΕΥΠ με θέμα: «Διόρθωση ονόματος φοιτήτριας τμ. Προσχολικής Αγωγής»

9. Επί αιτήματος μελών ΕΠ τμημάτων Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας

10. Ανανέωση σύμβασης παραχώρησης Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΤΕΙ Ηπείρου στη "ΜΕΡΙΜΝΑ"

11. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου

13. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου

14. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διενέργειας απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης όλων των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα

15. Έγκριση τροποποίησης του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου

16. Έγκριση αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση μελών Διοικητικού Προσωπικού

17. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

18. Έγκριση δαπανών

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe