ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

21/07/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

12η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 12η έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έναρξη - Λήξη ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016

2. Προώθηση διαδικασιών μετά από γνωμοδότηση Επιτροπής Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας φοιτητριών του τμήματος Προσχολικής Αγωγής

3. Έγκριση αναβάθμισης δύο τηλεφωνικών κέντρων

4. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου

5. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση επτά νέων κλιματιστικών τοίχου στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου

6. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2016

7. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια βιντεοπροβολέων

8. Έγκριση δαπάνης πληρωμής της με αριθμό 77/2015 Διαταγής Πληρωμής

9. Έγκριση Κτιριολογικού Προγράμματος και Τεχνικής Έκθεσης νέου εστιατορίου του ΤΕΙ Ηπείρου

10. Έγκριση αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση μελών Διοικητικού Προσωπικού

11. Τοποθέτηση Διοικητικού Προσωπικού σε οργανικές μονάδες του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Λειτουργία του Ιδρύματος κατά το μήνα Αύγουστο του 2015

13. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

14. Έγκριση δαπανών

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe