ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

16/06/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

11η έκτακτη Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 11η έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Απασχόληση Φοιτητών

2. Ορισμός εκπροσώπου μέλους Ε.Π. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών

3. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής - Εξέλιξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Γλώσσα με έμφαση στις Γαλλοελληνικές Σπουδές και την εφαρμογή Σύγχρονων Τεχνολογικών διδακτικών μεθόδων» στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

4. Παραχώρηση χώρου για κατασκευή Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών

5. Έγκριση χρηματοδότησης διοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

6. Έγκριση συντήρησης - υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών του ΤΕΙ Ηπείρου έτους 2015

7. Έγκριση τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος Μισθοδοσίας του ΤΕΙ Ηπείρου έτους 2015

8. Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

9. Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων τοίχου για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου»

10. Επί του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα

11. Εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο Ελληνικό Δημόσιο

12. Κατάπτωση εγγυητικής καλής εκτέλεσης σχετικά με το κυλικείο της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων

13. Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά τεσσάρων επαγγελματικών πλυντηρίων για τις ανάγκες των φοιτητικών εστιών Άρτας και Ηγουμενίτσας

14. Πολιτική Διαχείριση του Ιδρυματικού αποθετηρίου και του ερευνητικού αποθετηρίου CRIS

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση δύο (2) κτιρίων δωματίων (πρώην Ξενία) του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα»

16. Ορισμός Προϊσταμένου Γραμματείας τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εισηγητής Γραμματέας ΤΕΙ)

17. Επί αιτήματος μέλους Δ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου (Εισηγητής Γραμματέας ΤΕΙ)

18. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

19. Έγκριση δαπανών

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe