ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

08/05/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

10η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στη 10η συνεδρίαση που θα γίνει στις 13 Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ορισμός επιτροπών για τη σύνταξη του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Ηπείρου

2. Τροποποίηση της αριθμ. 7/26-03-2014 (με ΑΔΑ ΒΙΞ94691ΟΙ-ΥΤΥ) απόφασης Συνέλευσης ΤΕΙ με θέμα: "Συγκρότηση επιτροπής μονιμοποίησης μέλους ΕΠ τμ. Νοσηλευτικής"

3. Ενημέρωση επί της με αριθμό 421/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Ακυρωτική Διαδικασία) και περεταίρω ενέργειες σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης

4. Αντικατάσταση Τμηματικού Υπευθύνου στο έργο Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων

5. Πρόσκληση συμμετοχής ενός επισκέπτη Καθηγητή στην εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία στο τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015

6. Διεύρυνση μητρώου εμπειρογνωμόνων τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

7. Επικαιροποίηση αποκλειόμενων παθήσεων από τις Σχολές και τα Τμήματα/ Εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015

8. Απασχόληση φοιτητών

9. Προέγκριση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. 2014

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στον αύλειο χώρο του ΤΕΙ Ηπείρου στο Ψαθάκι στην Πρέβεζα

11. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων του ΤΕΙ Ηπείρου

12. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

13. Έγκριση δαπανών

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe