ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

19/01/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

1η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων του ΤΕΙ Ηπείρου

2. Ενημέρωση για ΠΔΕ

3. Απασχόληση Φοιτητών

4. Έγκριση συντήρησης - υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών του ΤΕΙ Ηπείρου για το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου 2016 έως 31 Ιανουαρίου 2017

5. Έγκριση τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος Μισθοδοσίας του ΤΕΙ Ηπείρου για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2016 έως και Ιούνιο 2016

6. Επί αιτήματος του αναδόχου του κυλικείου στη ΣΕΥΠ Ιωαννίνων

7. Μικρές συντηρήσεις - εγκαταστάσεις των Σχολών και των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

8. Έγκριση οδήγησης αυτοκινήτου του Ιδρύματος από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας

9. Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος και δικύκλου κατ΄ εξαίρεση, από υπάλληλο που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού

10. Υποχρεώσεις μελών ΕΠ από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (Εισηγητής Αν. Πρόεδρος Ι. Γκανάς)

11. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 12 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

12. Έγκριση αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση μελών Δ.Π. και Πανεπιστημιακών Υποτρόφων

13. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

14. Έγκριση δαπανών

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe