ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

20/01/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

1η Συνέλευση ΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην 1η συνεδρίαση που θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έκθεση αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος

2. Συμπλήρωση μητρώου εξωτερικών μελών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών

3. Επί αιτημάτων φοιτητών τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Εισηγητής Πρόεδρος τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής)

4. Εγγραφή επιτυχόντα μεταφοράς θέσης στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

5. Τροποποίηση αναθέσεων

6. Εξέταση ένστασης υποψήφιας για την πλήρωση μίας (1) θέσης τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής"

7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα

8. Έγκριση τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος Μισθοδοσίας του ΤΕΙ Ηπείρου

9. Έγκριση συντήρησης ? υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών του τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών του ΤΕΙ Ηπείρου

10. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή του τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας στη διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής

11. Έγκριση δαπάνης πληρωμής της με αριθμό 60/2014 Δικαστικής Απόφασης

12. Έγκριση δαπάνης πληρωμής της με αριθμό 337/2014 Διαταγής Πληρωμής

13. Έγκριση πρόσθετης απασχόλησης μελών Διοικητικού Προσωπικού

14. Ανάδειξη αναδόχου για συντήρηση και καλλωπισμό περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

15. Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γραμματείας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου

16. Τοποθέτηση Διοικητικού Προσωπικού σε Οργανικές Μονάδες του ΤΕΙ Ηπείρου

17. Ενημέρωση επί των δαπανών που πραγματοποιούνται με έγκριση Προέδρου ΤΕΙ

18. Έγκριση δαπανών

 

Με την ίδια Πράξη, χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκήσει η Κυριακούλα Κουτσούμπα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιαννάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe