ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

19/03/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Σχολικός διαγωνισμός στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Ημερών Νερού & Μετεωρολογίας 2014

Το ΤΕΙ Ηπείρου από τον Απρίλιο του 2013, έχει αναλάβει τη διαχείριση του έργου IRMA το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας 2007-2013. Το έργο σχετίζεται με την αποτελεσματική χρήση του νερού άρδευσης σε αγροτικές καλλιέργειες και έργα πράσινου.

 

Βασικός εταίρος στο έργο IRMA είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων). Μεταξύ των δράσεων του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών στην πεδιάδα της Άρτας με σκοπό την αξιοποίηση των σχετικών μετρήσεων για εκτίμηση αναγκών καλλιεργειών και έργων πράσινου σε νερό και παροχή σχετικών συμβουλών - ρογραμμάτων άρδευσης.

 

Η ομάδα διαχείρισης του έργου στο ΤΕΙ Ηπείρου συμμετέχοντας ως τεχνικός σύμβουλος από το 2011 στην πρωτοβουλία «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» έχει εκπονήσει συμβουλευτικές μελέτες βελτίωσης σχολικών αυλών σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση φυσικών πόρων (π.χ. νερό, έδαφος κλπ) για σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

 

Συνδυάζοντας αυτές τις δύο δραστηριότητες, στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας νερού στις 22 Μαρτίου (http://www.unwater.org/worldwaterday) καθώς και της παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας (http://www.wmo.int/worldmetday/) στις 23 Μαρτίου, το TEI Ηπείρου (ομάδα έργου IRMA) σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων) προσκαλούν τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Άρτας να συμμετέχουν σε διαγωνισμό δημιουργιών και ιδεών όπου ένα σχολείο ανά κατηγορία θα κερδίσει την εγκατάσταση ενός πλήρους μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του σχολείου. Τα δεδομένα των σταθμών θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους μαθητές των σχολείων για χρήση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η προμήθεια των μετεωρολογικών σταθμών και το κόστος εγκατάστασής τους θα βαρύνουν αποκλειστικά το έργο IRMA.

 

Θέμα του διαγωνισμού είναι: "Ο κύκλος του νερού με έμφαση στη χρήση του για την άρδευση καλλιεργειών και έργων πράσινου".

 

Τα ενδιαφερόμενα Δημοτικά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν με υποβολή πινάκων (έναν ή περισσοτέρους), μεγέθους Α1 με ζωγραφιές - εικόνες κ.α..

Τα ενδιαφερόμενα Γυμνάσια και Λύκεια μπορούν να συμμετέχουν με πίνακες μεγέθους Α1 που θα περιέχουν κείμενα, φωτογραφίες και εικόνες με σχετικά θέματα ή με κατασκευές συναφείς με τις παραπάνω χρήσεις του νερού οι οποίες θα συνοδεύονται από σύντομο σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.

Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με μία ή περισσότερες εργασίες που θα αναπτυχθούν από ομάδες μαθητών.

 

Η κατάθεση των εργασιών θα γίνεται στο γραφείο IRMA, τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων κτήριο Ανθοκομίας - ρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας έως τις 30/04/2014.

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα http://www.irrigation-management.eu/communication/youth-kids ή να επικοινωνείτε με το Γραφείο IRMA, κ. Ανδριανού Αλεξάνδρα: 2681050279 (ώρες γραφείου).

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe