ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

27/09/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Σχεδίαση και αξιολόγηση μεταπτυχιακού προγράμματος Μηχανικών Λογισμικού του τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Έργου iSECRET

Σημαντική συνάντηση για την οργάνωση ενός πρότυπου καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος μηχανικών λογισμικού πραγματοποιήθηκε στην Άρτα το διήμερο 22 και 23 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου iSECRET, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020.

Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Η συνάντηση αυτή οργανώθηκε από το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ και σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη για την Ελλάδα παρουσίαση του Έργου «iSECRET - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης της Επάρκειας Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μηχανικών Λογισμικού (Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates)».

Εκπρόσωποι των φορέων που υλοποιούν το Έργο iSECRET προερχόμενοι από τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία συναντήθηκαν στην έδρα του ΤΕΙ Ηπείρου για να συζητήσουν εις βάθος τη μεθοδολογία και τις δράσεις που θα οδηγήσουν στη σχεδίαση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας και στην επιτυχή ανάπτυξη μιας κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για την αξιολόγηση της Επάρκειας των ευρωπαϊκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μηχανικών Λογισμικού, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας, ο οποίος εξήρε τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων φορέων για αναβάθμιση, επί της ουσίας, της ποιότητας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μέσω της αξιολόγησής τους.

Για την υλοποίηση του iSECRET, το ΤΕΙ Ηπείρου συνεργάζεται με το Transport and Telecommunication Institute (Λετονία), το University of Economy in Bydgoszcz (Πολωνία), το Kaunas Technological University (Λιθουανία), το University of Murcia (Ισπανία), και το Plovdiv University (Βουλγαρία).

Ο Αναπλ. Καθηγητής, κ. Χρυσόστομος Στύλιος, Συντονιστής του Έργου, υπογράμμισε τη σημασία του συγκεκριμένου έργου αφενός για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς με την ολοκλήρωσή του θα έχει σχεδιαστεί ένα ενιαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για μηχανικούς λογισμικού που θα περιλαμβάνει ένα καινοτόμο πλαίσιο αξιολόγησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν οι απόφοιτοί του, και αφετέρου για το ΤΕΙ Ηπείρου συνολικά, καθώς με τη συμμετοχή του σε έργα όπως το iSECRET αυξάνεται η αναγνωσιμότητά του εκτός των ελληνικών συνόρων εντός της Ευρώπης και αναδεικνύεται όχι μόνο η συνεισφορά του Ιδρύματος και ο αναπτυξιακός ρόλος του, αλλά και η περιοχή μας.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe