ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

28/09/2016 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Συνοπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών.

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσει: Συνοπτικό Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών: «για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στις πόλεις της Άρτας, της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας».

Προϋπολογισμός: 58.870,97 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 73.000,00  με Φ.Π.Α. 24%.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/01/2017 Εως 31/12/2017.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται στα εξής Μέρη:

Μέρος 1ο: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην πόλη της Άρτας, με εκτιμώμενη ποσότητα 25.000 λίτρα και ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.250 ευρώ.

Μέρος 2ο: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην πόλη της Άρτας, με εκτιμώμενη ποσότητα 12.500 λίτρα και ενδεικτικό προϋπολογισμό 13.750 ευρώ.

Μέρος 3ο: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα ? εργαλεία του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, με εκτιμώμενη ποσότητα 2.150 λίτρα και ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.010 ευρώ.

Μέρος 4ο: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα αυτοκίνητα και τα γεωργικά μηχανήματα του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, με εκτιμώμενη ποσότητα 500 λίτρα και ενδεικτικό προϋπολογισμό 550 ευρώ.

Μέρος 5ο: Προμήθεια λιπαντικών για τα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 350 ευρώ.

Μέρος 6ο Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην πόλη της Πρέβεζας με εκτιμώμενη ποσότητα 5.000 λίτρα και ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.850 ευρώ.

Μέρος 7ο: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην πόλη των Ιωαννίνων με εκτιμώμενη ποσότητα 22.000 λίτρα και ενδεικτικό προϋπολογισμό 21.340 ευρώ.

Μέρος 8ο: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην πόλη της Ηγουμενίτσας με εκτιμώμενη ποσότητα 5.000 λίτρα και ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.850 ευρώ.

Μέρος 9ο: Προμήθεια λιπαντικών για τα μηχανήματα και τα εργαλεία του ΤΕΙ Ηπείρου στην πόλη της Ηγουμενίτσας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο των μερών του διαγωνισμού ή για κάθε ένα μέρος ή για κάποια μέρη του διαγωνισμού. Προϋπόθεση να υπάρχει ποσοστό έκπτωσης ανά μέρος, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή τους. Προσφορές οι οποίες δεν αναφέρουν ποσοστό έκπτωσης ανά μέρος, δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΡΤΑ - Τετάρτη 12/10/2016 και ώρα 10:00 Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe