ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

11/04/2016 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Συνάντηση Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με Επιμελητήριο Πρέβεζας

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε (6-4-2016) μεταξύ της Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου και του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΤΕΙ, o Πρόεδρος Ε. Γλαβάς, οι Αναπληρωτές Πρόεδροι Ι. Γκανάς, Α. Τσίνας, ο Καθηγητής του τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ε. Χύτης και εκ μέρους του Επιμελητηρίου ο Πρόεδρος Γ. Γιαμάς. Στόχος της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός των κοινών δράσεων μεταξύ του ΤΕΙ Ηπείρου και του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας.

Τα συνεργαζόμενα μέρη, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό και τη γνώση, ο καθένας στον τομέα του, θα σχεδιάσουν καινοτόμα αναπτυξιακά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Στόχος είναι η διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης και της επιχειρηματικότητας, με αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας, των βέλτιστων πρακτικών και της καινοτομίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παράλληλα θα οργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια στελεχών των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και άσκηση φοιτητών του ΤΕΙ σε επιχειρήσεις.

Συστήθηκε ομάδα εργασίας η οποία θα αναλάβει τις οργανωτικές λεπτομέρειες για τις δράσεις που θα σχεδιαστούν έτσι ώστε τα δύο συνεργαζόμενα μέρη να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe