ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

20/04/2015 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Συμμετοχή του ΤΕΙ Ηπείρου στο Δίκτυο Πανεπιστημίων για την Προώθηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο UNISCAPE

Το ΤΕΙ Ηπείρου είναι το μόνο Ελληνικό ΑΕΙ που συμμετέχει στο Δίκτυο Πανεπιστημίων για την Προώθηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο.

Στο δίκτυο, που φέρει την ονομασία UNISCAPE (http://www.uniscape.eu/), συμμετέχουν 52 πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη τα οποία περιλαμβάνουν τμήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αρχιτεκτονική τοπίου. Στο πλαίσιο προώθησης της σύμβασης, που έχει υιοθετηθεί και από την Ελλάδα το 2010 (Ν.3827,ΦΕΚΑ'30/25-10-2010, http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/greece/gre_law3827_10_eurlandscapeconv_greorof), το δίκτυο αναπτύσσει συστηματικά δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης.

Από την έναρξη της συνεργασίας του ΤΕΙ με το UNISCAPE το 2012, το ίδρυμα εκπροσωπούνταν από τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Τσιρογιάννη Ιωάννη.

Πρόσφατα τη  θέση του εκπροσώπου ανέλαβε ο Καθηγητής Δρ. Κανταρτζής Αλέξανδρος, ο οποίος σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ανάδειξη και εφαρμογή της σημαντικής αυτής σύμβασης στον τόπο μας.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe