ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

28/09/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Συμμετοχή του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείροι στο έργο διακρατικής συνεργασίας των περιοχών Αδριατικής-Ιονίου «QNeST -Δίκτυο ποιότητας για τον αειφόρο τουρισμό»

Το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου συμμετείχε στο έργο διακρατικής συνεργασίας των περιοχών Αδριατικής-Ιονίου «QNeST -Δίκτυο ποιότητας για τον αειφόρο τουρισμό» http://www.qnest.eu/.

Ο Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με στελέχη του Εργαστηρίου συμμετείχε στις 17 & 18 Σεπτεμβρίου στη Διακρατική Συνάντηση και Εκπαίδευση για τον αειφόρο τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, Ιταλία.

Το έργο QΝeST έχει ως αντικείμενο να προωθήσει, για τουριστικούς σκοπούς, την τοπική πολιτιστική κληρονομιά (φύση, τέχνη, χειροτεχνία, τρόφιμα, παραδόσεις, ήθη & έθιμα), να ενισχύσει την προσβασιμότητά τους και να δημιουργήσει ένα ενεργό δίκτυο για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, δημιουργώντας ένα "σήμα ποιότητας" που θα αποδίδεται κύρια στην πολιτιστική κληρονομιά και στη Μεσογειακή Διατροφή. Στοχεύει στη βελτίωση, διάδοση και εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής σχετικά με την ποιότητα και τον βιώσιμο τουρισμό που θα συμβάλει στην ενίσχυση της μοναδικής πολιτιστικής ταυτότητας κάθε περιοχής και θα την καταστήσει γνωστό και πιο προσιτό τουριστικό προορισμό, και θα αναδείξει την ιστορία και την κληρονομιά της.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όσον αφορά τους πολιτιστικούς πόρους, έχει σημαντική ανταγωνιστική θέση εξαιτίας της ύπαρξης πολλών ιστορικών μνημείων και της πολιτιστικής παράδοσης σε διάφορες μορφές τέχνης. Το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περιφερειακές ενότητες Άρτας και Θεσπρωτίας, που αποτελούν πιλοτικές περιοχές του, καθώς θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέτρα για την προστασία και την ανάπτυξη του τοπίου καθώς και για την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας της περιοχής.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, το ΤΕΙ Ηπείρου είναι υπεύθυνο:

- για την σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, την συλλογή δεδομένων και ανάλυση συναφών πληροφοριών από όλους τους εμπλεκόμενους και την οπτικοποίησή τους.

-  για την σχεδίαση και ανάπτυξη μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα χρησιμοποιείται για την προβολή νέων τουριστικών διαδρομών στις περιοχές ενδιαφέροντος

-  την αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων για την προώθηση πολιτιστικών και τουριστικών πληροφοριών και την ενίσχυση της διαδραστικότητας μεταξύ χρηστών, οι οποίοι θα μπορούν να σχολιάζουν και να βελτιώνουν τις προβαλλόμενες πολυμεσικές πληροφορίες.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe