ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

21/10/2013 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντών των Σχολών Διοίκησης & Οικονομίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με:

1. το άρθρου 9 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ Α΄ 195) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4076/2012, (ΦΕΚ Α΄159) και συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 44Α του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24),

2. το Π.Δ. με αριθ. 84/2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Μετονομασία Σχολής - ετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου», και

3. τη Διαπιστωτική Πράξη με αριθ. Φ.4/4782/31-07-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2093) «Ένταξη μελών Ε.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. σε Τμήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τη συγκρότηση των παρακάτω τριμελών επιτροπών, οι οποίες θα έχουν την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των Διευθυντών των Σχολών Διοίκησης & Οικονομίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου:

Α. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Λεωνίδας Δήμου, Καθηγητής, ως Συντονιστής

2. Χαρίλαος Ναξάκης, Καθηγητής, ως μέλος

3. Βρυώνης Γεώργιος, Καθηγητής Σ.Ε.Υ.Π., ως μέλος.

 

Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1. Νικόλαος Αντωνιάδης, Καθηγητής, ως Συντονιστής

2. Χαράλαμπος Καριπίδης, Καθηγητής, ως μέλος

3. Αλέξανδρος Κανταρτζής, Καθηγητής Σ.ΤΕ.Γ.Τ.Τ.Δ., ως μέλος.

 

Γ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, ως Συντονιστής

2. Δήμητρα Ζωάκη, Καθηγήτρια Σ.ΤΕ.Γ.Τ.Τ.Δ., ως μέλος

3. Γρηγόριος Γκίκας, Καθηγητής Σ.Δ.Ο., ως μέλος.

 

Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, εξετάζει την εκλογιμότητα, οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και εντέλει εκδίδει το αποτέλεσμα που υποβάλλει στον Πρόεδρο του Ιδρύματος. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της κάθε Σχολής και στην κεντρική ιστοσελίδα (www.teiep.gr) του Ιδρύματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe