ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

12/06/2013 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους σπουδαστές παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Η δωρεάν σίτιση διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης των σπουδαστών που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών τους, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ. Δεν δικαιούνται σίτιση οι σπουδαστές που έχουν αναστείλει τις σπουδές του για οποιαδήποτε αιτία και αυτοί που προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο. Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας σίτισης, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών. Η χρήση της ταυτότητας γίνεται μόνο από τον φοιτητή στον οποίο χορηγείται.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Στην πόλη της Άρτας λειτουργεί φοιτητική εστία, δυναμικότητας 150 περίπου κλινών

Στα Ιωάννινα λειτουργεί στο λόφο Περίβλεπτου συγκρότημα κατοικιών για τη στέγαση των φοιτητών δυναμικότητας 200 περίπου κλινών, αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ


ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 

Σπουδαστικό βιβλιάριο περίθαλψης δικαιούνται όλοι οι σπουδαστές του ΤΕΙ που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα άλλο δημόσιο φορέα και ισχύει από την εγγραφή τους και για διάστημα ίσο προς τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση πτυχίου προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης διακόπτεται όταν ο δικαιούχος : ? Στρατευτεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του ? Ασφαλισθεί σε κύριο ασφαλιστικό φορέα ? Πάρει πτυχίο ? Χάσει την σπουδαστική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο ? Αναστείλει τις σπουδές του

(Ισχύουσες Διατάξεις: Π.Δ. 185/84 & ΦΕΚ 61/08.05.84/τ.Α?)

Οι σπουδαστές που προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προμηθεύονται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας από την χώρα τους, για να παρέχεται σε αυτούς ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους στην Ελλάδα (αριθμό Φ60.000/οικ12854/897/25-5-2004 Εγκύκλιο Οδηγία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Κ.Α.Α.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η Ε.Κ.Α.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ε.Κ.Α.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Ε.Κ.Α.Α.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: 2681050515

fax : 2681076929

e-mail : spoudmer@teiep.gr

 

Ταχ. Δ/νση:

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Α? Κτίριο Φυτικής Παραγωγής

Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100

 

Πληροφορίες:

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΜΠΑΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe