ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

08/10/2013 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Πρόσκληση Συμβουλίου ΤΕΙ

Καλούνται τα μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου στην 8η συνεδρίαση που θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Επικύρωση πρακτικών των υπ αριθμ. 6/18-7-2013 & 7/29-7-2013 συνεδριάσεων Συμβουλίου ΤΕΙ

2. Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

3. Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου

4. Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου

5. Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου

6. Αντικατάσταση μέλους στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου (Εισηγητής Πρόεδρος ΤΕΙ)

7. Μετονομασία του τίτλου της Σχολής Τεχνολογίας ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ηπείρου (Εισηγητής Πρόεδρος ΤΕΙ)

8. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (Εισηγητής Πρόεδρος ΤΕΙ)

9. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (Εισηγητής Πρόεδρος ΤΕΙ)

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου

Κων/νος Μπουραντάς

Ομότιμος Καθηγητής

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe