ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

02/09/2014 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ»

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου αναγγέλλουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νοσηλευτική Παθολογία».

 

Αιτήσεις των υποψηφίων για φοίτηση στο επόμενο Ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 γίνονται δεκτές από 25-08-2014 έως και 26-09-2014.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας της Συνέντευξης από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. στις αρχές Οκτώβριου 2014.

 

Θέσεις: Θα γίνουν δεκτοί τριάντα (30) φοιτητές/τριες κατ? ανώτατο όριο.

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κατ? εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη Νοσηλευτική και ειδικότερα στον Παθολογικό Τομέα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι 26-09-2014, τα εξής:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση του οικείου τμήματος που να πιστοποιεί ότι για τη λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα) (στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. η οποία αναμένεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου 2014)

4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού)

5. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών προπτυχιακής φοίτησης

6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

7. Υποστηρικτικό υπόμνημα: οι υποψήφιοι χρειάζεται να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν υποστηρικτικό υπόμνημα που θα αναφέρουν με λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους αιτούνται να συμμετάσχουν στο Π.Μ.Σ. και πως θα είναι χρήσιμο για εκείνους το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. στην επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία. Επίσης, στο τέλος κάνετε σύντομη περιγραφή της ερευνητικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας που επιθυμείτε να διεκπεραιώσετε

8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα επιτρέψει την πληρέστερη αξιολόγησή του

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά τη διαδικασία της Συνέντευξης και θα στηριχθεί στα εξής κριτήρια (σε παρένθεση, ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας):

1. Συνέντευξη και Υποστηρικτικό υπόμνημα (θα συνεκτιμηθούν η προσωπικότητα, το ενδιαφέρον, οι γνώσεις των υποψηφίων και η λογική τους συγκρότηση) (40%)

2. Βαθμός πρώτου πτυχίου (25%)

3. Άλλα στοιχεία του Βιογραφικού (θα συνεκτιμηθούν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, επαγγελματική συνάφεια, διάθεση για μεταπτυχιακές σπουδές κ.λ.π.) (20%)

4. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (εκτός των πιστοποιητικών, θα συνεκτιμηθεί η απόδοση στην ανάγνωση, μετάφραση, κατανόηση και σχολιασμό ενός μικρής έκτασης κειμένου το οποίο θα δοθεί στους υποψηφίους κατά τη συνέντευξη) (15%).

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην εξής διεύθυνση:

ΔΠΜΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

45110, Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 07838

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ,

Επαμεινώνδας Τσιάνος

Καθηγητής Παθολογίας

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe