ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

25/09/2014 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) νέων κλιματιστικών μηχανημάτων τοίχου, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στην Πρέβεζα και τα Ιωάννινα.

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) νέων κλιματιστικών μηχανημάτων τοίχου, Διαιρούμενου Τύπου (split unit) στις εγκαταστάσεις του στην Άρτα, Πρέβεζα και Ιωάννινα, οι τύποι των οποίων περιγράφονται στο Παράρτημα -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ- τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Τα έξι (6) από τα προς προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικά, θα τοποθετηθούν στις θέσεις παλαιών, υπαρχόντων, που θα αποξηλωθούν από τον ανάδοχο. Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας και τοποθέτησης Δεκατεσσάρων (14) Νέων Κλιματιστικών Μηχανημάτων Τοίχου, Διαιρούμενου Τύπου (split units) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Πρέβεζα και Ιωάννινα: # 8.000,00 # ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 14-10-2014 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, 47100, Άρτα.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe