ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

12/02/2015 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου διακηρύττει ότι προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου/ων προς «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών #10.415,86 ?# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 8.468,18  ? ), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διερεύνηση της αειφορικής παραγωγής χοιρινού κρέατος με λειτουργικές ιδιότητες χρησιμοποιώντας τοπικούς φυσικούς πόρους και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα - «Πράσινο Χοιρινό Κρέας», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Υπεύθυνο τον κο Σκούφο Ιωάννη, Καθηγητή και κωδικό ΓΓΕΤ 12CHN91.

 

ΟΜΑΔΑ Α': Υλικά Μικροβιολογικά - Ανοσολογικά (ποσό 7.000,00 ?) και

ΟΜΑΔΑ Β': Αναλώσιμα αυτόματων αναλυτών ταυτοποίησης βακτηρίων (ποσό 3.415,86 ?)

Λόγω τεχνικών προβλημάτων οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Τεχνούπολη του ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα, το αργότερο μέχρι τις 27.02.2015 και ώρα 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27.02.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κτίριο Ζωικής Παραγωγής), Τεχνούπολη ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας.

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00:13.00 και στα τηλέφωνα 26810 50350/26810 50341/26810 50499 κα Νάση Ευαγγελία, καθώς και στο mail evanasi@teiep.gr Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί και στο site του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe