ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

31/08/2015 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής:

Μερος Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σταθεροί με οθόνη, web κάμερα για Η/Υ, ακουστικά με μικρόφωνο για Η/Υ, φορητός Η/Υ, με συνολικό προϋπολογισμό #13.650,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μερος Β: Server, υλικά αναβάθμισης για server, λογισμικό εικονοποίησης (virtualization) και παροχής εικονικών desktop (VDI), με συνολικό προϋπολογισμό #23.350,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των #37.000,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής του Μέρους Α και του Μέρους Β, επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του μέρους Α ή του μέρους Β ή του συνόλου (Α και Β Μέρος).

Προϋπόθεση να υπάρχει συνολική τιμή ανά μέρος, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή τους.

Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη από ένα μέρος ή συνδυασμό μεμονωμένων ειδών από όλες τα μέρη ή δεν αναφέρουν συνολική τιμή ανά μέρος, δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 23-09-2015 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα).

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe