ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

20/10/2015 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη (αριθμ. 23/2015) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, που περιλαμβάνει τις εργασίες:

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΚΜ)

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ VRF (ΜΕΣΑ ? ΕΞΩ)

4 & 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FCU (ΔΑΠΕΔΟΥ ? ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ)

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΙΟΔΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟ FCU ΔΑΠΕΔΟΥ

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ

οι οποίες εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συντήρηση των ψυκτικών εγκαταστάσεων θα γίνει από άτομα που έχουν τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 1 /2013 (ΦΕΚ Α΄3/8-1-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας σε ισχύ αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή εργοδηγού ψυκτικού του άρθρου 3 παρ. 2 του παραπάνω Π.Δ. 1 /2013 ή να έχουν κάνει αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7 του ανωτέρω Π.Δ. ή εταιρείες συντήρησης / Τεχνικά Γραφεία που έχουν στη δύναμή τους τουλάχιστον ένα άτομο των παραπάνω κατηγοριών.

Συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου: 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την εκτέλεση όλων των εργασιών και δοκιμών που αναλυτικά αναφέρονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, για την πλήρη και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιματισμού του ΤΕΙ Ηπείρου.

Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των εργασιών στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 05-11-2015 και ώρα 10:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, 47132 Άρτα)

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe