ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

16/10/2015 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη (αριθμ. 20/2015) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα και στην Πρέβεζα

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα και στην Πρέβεζα.

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων του ΤΕΙ Ηπείρου, θα γίνει μετά από επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σε ισχύ όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων (Απόφαση Αριθμ. οικ. Φ.Α. 9.2/ΟΙΚ.28425 ΦΕΚ Β΄2604/22-12-2008 και προγενέστερες), από αναγνωρισμένο / διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.

Συνολικός προϋπολογισμός για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του ΤΕΙ Ηπείρου:  1.750,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των ανελκυστήρων στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 27-10-2015 και ώρα 11:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, 47132 Άρτα)

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe