ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

08/10/2015 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη (αριθμ. 19/2015) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια τυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας, για τις ανάγκες των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στο Παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι διαστάσεις των τυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας και αντίστοιχα οι ζητούμενες ποσότητες είναι οι εξής:

Α/Α                                  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1                       ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 11,5Χ23            7.600

2                       ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ23               7.600

3                       ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 23Χ32               7.600

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #1.869,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της ποσότητας των τυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 23.10.2015 και ώρα 10:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Γραφείο Προμηθειών στο Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα).

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Οι διαστάσεις φακέλου 11,5Χ23 που ζητείται στην ανακοίνωση μπορεί να αντικατασταθεί και με διαστάσεις φακέλου 11Χ23, αφού αυτό δεν επηρεάζει την τοποθέτηση του χαρτιού Α4 στο φάκελο.

Οι διαστάσεις φακέλου 23Χ32 που ζητείται στην ανακοίνωση μπορεί να αντικατασταθεί και με διαστάσεις φακέλου 23Χ33, αφού αυτό δεν επηρεάζει την τοποθέτηση του χαρτιού Α4 στο φάκελο.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe