ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

06/10/2015 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη (αριθμ. 16/2015) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση Εργασιών για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του κτιρίου Σπουδαστικής Εστίας Άρτας, οι οποίες εργασίες περιγράφονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίου σπουδαστικής εστίας Άρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους μηχανικούς, κάτοχους άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τ.Ε.Ε. και της αντίστοιχης άδειας του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 141/2013 είτε από αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγο ή από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο κάτοχο σε ισχύ επαγγελματική άδεια Α΄ ειδικότητας και τουλάχιστον 1ης Ομάδας, δηλαδή από ηλεκτρολόγο Α΄ ειδικότητας και τουλάχιστον 2ης βαθμίδας.

Συνολικός προϋπολογισμός Εργασιών για τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Κτιρίου σπουδαστικής εστίας Άρτας: #5,500,00# ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την εκτέλεση όλων των εργασιών και δοκιμών που αναλυτικά αναφέρονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, για την πλήρη και σωστή λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των εργασιών στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 23-10-2015 και ώρα 11:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, 47132 Άρτα).

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe