ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

06/10/2015 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη (αριθμ. 15/2015) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση Εργασιών για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων ΤΕΙ Ηπείρου των εγκαταστάσεών του σε Άρτα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα, οι οποίες εργασίες περιγράφονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί μόνο από Αναγνωρισμένες Εταιρείες (πιστοποιημένοι συντηρητές), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ? αριθμ. 618/43/05 (ΦΕΚ 52Β/05) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β/2005) Κοινή Απόφαση των ίδιων υπουργών.

Συνολικός προϋπολογισμός συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων: #2,000,00# ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η δαπάνη συλλογής των πυροσβεστήρων, η δαπάνη συντήρησης ή αναγόμωσης αντίστοιχα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική νομοθεσία, τα τυχόν μικροϋλικά που απαιτούνται και η δαπάνη επανατοποθέτησης των πυροσβεστήρων στις θέσεις συλλογής. Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των εργασιών στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 22-10-2015 και ώρα 10:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, 47132, Άρτα).

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe