ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

03/07/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία συνάντηση της ομάδας έργου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων)

Στις 2/7/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας έργου του ΤΕΙ Ηπείρου (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Εργ. Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων) με αντικείμενο την πρόοδο υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020" - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η πράξη εστιάζει την περιοχή της Ηγουμενίτσας (το ΤΕΙ Ηπείρου έχει υπογράψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Ηγουμενίτσας) και αποσκοπεί στην αναλυτική αποτύπωση των ρεμάτων της περιοχής, στην προμήθεια ειδικού μετρητικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης παροχής ρεμάτων και αγωγών όμβριων, στη δημιουργία υποδομής αξιοποίησης των μετρήσεων, στην ανάπτυξη μεθοδολογίας μοντελοποίησης των ροών σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης και την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο αλλά και το κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη και σενάρια κλιματικής αλλαγής. Τέλος στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνονται και δράσεις επικοινωνίας των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Με την ευκαιρία της ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης της πράξης παρουσιάστηκε η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσο αφορά αποτύπωση και την μοντελοποίηση των υδρολογικών χαρακτηριστικών των ρεμάτων της περιοχής της Ηγουμενίτσας. Ακόμη έγινε αναφορά στην επικείμενη ολοκλήρωση του διαγωνισμού προμήθειας των μετρητικών συστημάτων και του τηλεμετρικού δικτύου με συνέπεια να αναμένεται στο προσεχές διάστημα η εγκατάσταση εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών στα σημεία μέτρησης. Τέλος έγινε αναφορά στις δράσεις επικοινωνίας των δράσεων και των αποτελεσμάτων της πράξης (διαδικτυακός τόπος, ενημερωτική συνάντηση κοκ.). Δείγμα ψηφιακού ανάγλυφου εδάφους του ρέματος Λάκκας Ηγουμενίτσας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe