ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

10/09/2013 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ Ηπείρου για τη διαθεσιμότητα των Διοικητικών Υπαλλήλων

Οι θέσεις της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (αριθμ. 11/3-9-2013 απόφαση) επί του με αριθμό 113237/ΙΒ/14-8-2013 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Μεταρρυθμιστικές Δράσεις ΥΠΑΙΘ-AEI» το οποίο αφορά τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Απόφαση της αριθμ. 11/3-9-2013 Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου

Στις 14 Αυγούστου 2013 το ΤΕΙ Ηπείρου έλαβε το με αριθ. πρωτ. 113287/14-8-2013/ΙΒ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με θέμα «Μεταρρυθμιστικές δράσεις ΥΠΑΙΘ - ΑΕΙ», με το οποίο ζητείται από όλα τα ΑΕΙ της χώρας να προβούν:

  • (α) από 19/8 - 31/8: στην «αξιολόγηση των διοικητικών και οικονομικών οργανικών μονάδων τους»,
  • (β) από 1/9 - 15/9: στη «σύνταξη νέων οργανογραμμάτων ανά υπηρεσιακή μονάδα με κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων», και
  • (γ) στις 16/9: στην «κατάργηση οργανικών θέσεων που πλεονάζουν και τοποθέτηση του προσωπικού που πλεονάζει σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

Η αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών ενός τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι απαραίτητη για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του διοικητικού του μηχανισμού. Δυστυχώς όμως, με τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που θέτει το ΥΠΑΙΘ, μια μεταρρυθμιστική διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του συνολικού έργου που προσφέρει το Ίδρυμα προς το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας και την κοινωνία υποβαθμίζεται σε περιστασιακό εργαλείο στοχοποίησης υπαλλήλων προς απομάκρυνση.

Το ΤΕΙ Ηπείρου ήδη από το 2008 (απόφαση Συμβουλίου ΤΕΙ 10/17-4-2008) και μετά από συστηματική δουλειά είχε καταθέσει επικαιροποιημένο Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών, τον οποίο το αρμόδιο Υπουργείο αναιτιολόγητα ουδέποτε ενέκρινε. Σήμερα δε, έχει ξεκινήσει το έργο της διοικητικής μεταρρύθμισής του με τη σύνταξη του Οδικού Χάρτη για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Διοικητικών και Οικονομικών του Υπηρεσιών, πρόταση που έχει υποβάλει για Χρηματοδότηση στην Πρόσκληση 56.

Μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» στα ΑΕΙ της χώρας, το Ίδρυμά μας καλείται να λειτουργήσει 5 Σχολές, 8 Τμήματα και 14 Κατευθύνσεις Σπουδών σε 4 πόλεις της Ηπείρου, προσφέροντας εκπαίδευση σε 10.200 εγγεγραμμένους φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων και των 1.066 νέων που επέλεξαν φέτος το ΤΕΙ Ηπείρου για τις σπουδές τους). Με τη συστηματική άρνηση του ΥΠΑΙΘ να προκηρύξει νέες θέσεις, ο αριθμός των μελών του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού έχει απομειωθεί σε άτομα. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση, ενώ διατηρεί κορυφαία θέση ανάμεσα στα ΤΕΙ της χώρας για την ποιότητα και τη διεθνή αναγνώριση του ερευνητικού του έργου (βλ. αξιολογήσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης). Όλο το παραπάνω έργο καλούνται να υποστηρίξουν 95 διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμο προσωπικό και ΙΔΑΧ), ο αριθμός των οποίων συνεχώς μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων, ενώ αρκετές διοικητικές μονάδες λειτουργούν οριακά.

Συμπερασματικά, η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου κρίνει ότι οι διοικητικές του υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και καλεί του ΥΠΑΙΘ να αναλογιστεί ότι οποιαδήποτε αυθαίρετη οριζόντια απόφαση για απομάκρυνση διοικητικού προσωπικού θα επηρεάσει τη συνολική λειτουργία του Ιδρύματος και θα προκαλέσει ουσιαστική διοικητική αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου με άμεση επίπτωση στις σπουδές των φοιτητών.

Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου να προτείνει στην ερχόμενη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, την αναστολή λειτουργίας των ΤΕΙ της χώρας.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe