ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

06/09/2017 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης πρωτοετών φοιτητών για τις Φ.Εστίες του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα, Ηγουμενίτσα,Ιωάννινα)

Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης

πρωτοετών φοιτητών για τις Φ. Εστίες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα)

Ημερομηνίες υποβολής:

από Παρασκευή 6 Οκτωβρίου έως Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά

αυστηρά μέχρι και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 23:59

Όλοι οι φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οφείλουν να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση για στέγαση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επαναξιολογούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (http://www.teiep.gr/section.php?titlos=φοιτητική-μέριμνα-367)

Οι πρωτοετείς φοιτητές αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους και αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για στέγαση.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Ο φοιτητής/φοιτήτρια θα εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα του Φοιτητολογίου με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να πάει στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://euniversity.teiep.gr/Login.aspx?ReturnUrl=%2festudent%2fdefault.aspx και να κάνει σύνδεση με τα στοιχεία του λογαριασμού του.

Στην συνέχεια θα πρέπει να πατήσει μωβ κουμπί που λέει «Αιτήσεις»

και στην συνέχεια να επιλέξει «Αίτηση χορήγησης στέγασης στις φοιτητικές εστίες του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα)»

Μόλις θα εισέλθετε στην αίτηση υπάρχουν στο δεξί μέρος οδηγίες για την συμπλήρωση της καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε ηλεκτρονικά.

Τα δικαιολογητικά σας θα τα επισυνάψετε πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο που βρίσκεται πάνω στα δεξιά των οδηγιών:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ο φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να κάνει 1 αίτηση για κάθε ακαδημαϊκό έτος και όχι περισσότερες.

- Ο φοιτητής/ φοιτήτρια δεν μπορεί να επισυνάψει εκ των υστέρων κάποιο έγγραφο στην αίτηση που ήδη έχει αποστείλει, ούτε μπορεί να στείλει και δεύτερη νέα.

Δυστυχώς διαπιστώσαμε από τις αιτήσεις που έγιναν από τους φοιτητές άλλων ετών ότι σε πολλές αιτήσεις δεν επισυνάφτηκαν δικαιολογητικά με αποτέλεσμα η αίτηση να απορρίπτεται ως ελλιπής.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ.

ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΟΝΟ ΑΦΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ.

ΚΑΝΤΕ ΕΝΑN ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΞΕΧΑΣΕΙ ΚΑΤΙ.

ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΕ (π.χ. «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ», «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» κ.λ.π.).

Δεν έχουν δικαίωμα στέγασης οι πρωτοετείς φοιτητές όπου:

- έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων τους για το φορολογικό έτος 2016 πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται αθροιστικά.

- Η οικογένειά τους έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε ακτίνα μέχρι 50 χλμ. από την πόλη όπου λειτουργεί η Φ. Εστία. Με απόφαση της Επιτροπής Εφορείας η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 30 χλμ. όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους είναι στον ορεινό όγκο του συγκεκριμένου Νομού.

- Έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας. Για εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. καθυστερημένη έναρξη φοίτησης) αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του ΤΕΙ Ηπείρου, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικής Εστίας κάθε πόλης.

- έχουν αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές τους για οποιαδήποτε αιτία

- έχουν γραφτεί στο οικείο τμήμα ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις

Αιτήσεις που θα είναι ελλιπείς και δεν θα έχουν επισυναπτόμενα τα βασικά δικαιολογητικά δηλαδή:

- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

- Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή

- Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του

- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό (αν υπάρχει) εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τρέχων φορολογικό έτος)

θα απορρίπτονται ως ελλιπείς.

Δικαιολογητικά που δεν θα επισυναφτούν στην αίτηση σας δεν θα γίνονται δεκτά.

Να σημειωθεί ότι οι φοιτητές που θα είναι οριστικοί δικαιούχοι στέγασης στη Φ. Εστία στα Ιωάννινα, αυτοδίκαια σιτίζονται στο εστιατόριο της Φ.Ε.Ι.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe