ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

16/12/2015 | Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το ΤΕΙ Ηπείρου θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών:

1) Τριμελείς επιτροπές παραλαβής των ειδών που προέρχονται από τους δημόσιους και διεθνείς διαγωνισμούς και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του και από τον και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),: α) για την Άρτα, β) για τα Ιωάννινα, γ) για την Πρέβεζα και δ) για την Ηγουμενίτσα. Οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα αντιστοίχως α)στην πόλη της Άρτας, β) στην πόλη των Ιωαννίνων, γ) στην πόλη της Πρέβεζας και δ) στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

2) Τριμελείς Επιτροπές παραλαβής υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή από πρόχειρους διαγωνισμούς, α)για κάθε τμήμα του Ιδρύματος, β)για τη ΣΔΟ, γ)για τη ΣΕΥΠ, δ) για το Διοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία, ε)για την Κεντρική Βιβλιοθήκη, στ)για το Κέντρο Δικτύων Πληροφορικής, ζ)για το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας. Οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα αντιστοίχως σε καθεμιά από τις παραπάνω μονάδες.

3) Τριμελείς Επιτροπές παραλαβής πετρελαίου για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου, ως εξής: α) επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για το Διοικητήριο στην Άρτα και πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τη Φοιτητική Εστία στην Άρτα. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στο Διοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία στην Άρτα. β) Τριμελής επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας καθώς και πετρελαίου κίνησης για τις δεξαμενές των θερμοκηπίων υδροπονίας και γλαστρικών φυτών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και εφοδιασμού των γεωργικών μηχανημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στο campus Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα. γ) Τριμελής επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) στα Ιωάννινα. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στα Ιωάννινα. δ) Τριμελής επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζας. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην Πρέβεζα. ε) Τριμελής επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην Ηγουμενίτσα.

4) Τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης των υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου: α) στους Κωστακιούς Άρτας, β) στο Διοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία στην Άρτα, γ) στη Σ.Ε.Υ.Π. Ιωαννίνων, δ) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα, ε) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. Οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα αντιστοίχως α) στο campus Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, β) Διοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία στην Άρτα, γ) στην πόλη των Ιωαννίνων, δ) στην πόλη της Πρέβεζας και ε) στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

5) Τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης των υπηρεσιών σίτισης των σπουδαστών του ΤΕΙ Ηπείρου: α) στην Άρτα, β) στα Ιωάννινα, γ) στην Πρέβεζα, δ) στην Ηγουμενίτσα. Οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα αντιστοίχως σε καθεμιά από τις παραπάνω πόλεις.

6) Τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης της λειτουργίας των κυλικείων του ΤΕΙ Ηπείρου: α) στους Κωστακιούς Άρτας, β) στα Ιωάννινα, γ) στην Πρέβεζα, δ) στην Ηγουμενίτσα. Οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα αντιστοίχως σε καθεμιά από τις παραπάνω πόλεις.

7) Τριμελείς Επιτροπές παραλαβής των εργασιών τεχνικής φύσης που γίνονται μετά από ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας και των υλικών που απαιτούνται γι΄ αυτές: α) για την Άρτα, β) για τα Ιωάννινα, γ) για την Πρέβεζα, δ) για την Ηγουμενίτσα. Οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν από ένα υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Ηπείρου (Μηχανικό) και δύο υπαλλήλους από που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα αντιστοίχως σε καθεμιά από τις παραπάνω πόλεις.

Η διενέργεια των κληρώσεων θα γίνει την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 στο Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe