ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

04/10/2013 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το ΤΕΙ Ηπείρου θα διενεργήσει δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών:

1. Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής ειδών που προέρχονται από δημόσιους και διεθνείς διαγωνισμούς για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. Τριμελής Επιτροπή παραλαβής υλικών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή πρόχειρους διαγωνισμούς για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

2. Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

3. Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών καθαριότητας για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

4. Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών σίτισης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

5. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών της λειτουργίας των κυλικείων για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

6. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή πρόχειρους διαγωνισμούς για το Τμήμα Νοσηλευτικής. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στο Τμήμα Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου.

7. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παραλαβής ειδών που προέρχονται από δημόσιους και διεθνείς διαγωνισμούς για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην πόλη της Πρέβεζας.

8. Τριμελής Επιτροπή παραλαβής υλικών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή πρόχειρους διαγωνισμούς για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Πρέβεζα. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Πρέβεζα.

9. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών καθαριότητας για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην πόλη της Πρέβεζας.

10. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών της λειτουργίας των κυλικείων για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην πόλη της Πρέβεζας.

11. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παραλαβής ειδών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή πρόχειρους διαγωνισμούς για το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας του ΤΕΙ Ηπείρου. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στo campus Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

12. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παραλαβής ειδών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή πρόχειρους διαγωνισμούς για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στo campus Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

13. Τριμελής Επιτροπή παραλαβής υλικών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή πρόχειρους διαγωνισμούς για το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Άρτα. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Άρτα.

14. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παραλαβής ειδών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή πρόχειρους διαγωνισμούς για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Άρτα. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Άρτα.

15. Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και πετρελαίου κίνησης για δεξαμενές των θερμοκηπίων υδροπονίας και γλαστρικών φυτών και εφοδιασμού των γεωργικών μηχανημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στo campus Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

16. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών σίτισης για την Άρτα. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην πόλη της Άρτας.

17. Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, για τις ανάγκες εργαστηρίων τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν ειδικότητα πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.

 

Η διενέργεια των κληρώσεων θα γίνει την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00 στο Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe