ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

20/12/2013 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Ανακοίνωση για σίτιση φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από 08/01/2014

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 08/01/2014, σύμφωνα:

α) με την χρηματοδότηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από τον κρατικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2014,

β) τις παραγράφους 8 & 9 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. Φ.5/65835/Β3/18-06-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.»,

γ) την υπογραφείσα σύμβαση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τον ανάδοχο σίτισης και

δ) το υπ. αριθμ. 18/12-11-13 Πρακτικό Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (αριθμός ΑΔΑ: ΒΛΓΞ4691ΟΙ-8ΟΛ)

μειώνεται ο συνολικός αριθμός δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Η επιλογή των δικαιούχων έγινε σύμφωνα με την αξιολόγηση των αιτήσεων τους για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και την Φ5/68535/Β3/18.06.2012 Κ.Υ.Α. (http://et.diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ Β4ΛΜ9-Ν1Γ).

Tα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων φοιτητών θα αναρτηθούν ανά πόλη (Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) στους πίνακες ανακοινώσεων των Σχολών και για την Άρτα στον πίνακα του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης έως την Τρίτη 24/12/2013.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα σιτίζονται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο) στον υπεύθυνο του φοιτητικού εστιατορίου, ο οποίος θα έχει στην κατοχή του τη νέα λίστα με τα ονόματα των δικαιούχων φοιτητών για έλεγχο.

Οι φοιτητές που δεν είναι στη νέα λίστα δικαιούχων δωρεάν σίτισης, έχουν την δυνατότητα να σιτίζονται στο φοιτητικό εστιατόριο με το εφάπαξ αντίτιμο των 4 ευρώ για δύο γεύματα (μεσημεριανό + βραδινό) ή με αντίτιμο 2,5 ευρώ για κάθε γεύμα

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αναλαμβάνει την υποχρέωση σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ, να αυξήσει το κονδύλιο της σίτισης ώστε να σιτίζεται ο ίδιος αριθμός φοιτητών, όπως το Δεκέμβριο του 2013, ήτοι 2.444 φοιτητές.

 

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe