ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

23/02/2016 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ανακοίνωση αριθμ. 07/2016: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)

1. Η/Υ 93

2. ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ 85

3. SERVER 1

4. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 2

5. ΜΝΗΜΕΣ 200

Με συνολικό προϋπολογισμό 59.349,59 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 15-03-2016 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου,47132 Άρτα) Υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής, καθώς και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050005.

Για ναδείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 07/2016

Σας ενημερώνουμε ότι για την ανακοίνωση αριθμ. 07/2016 με θέμα: «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου», διευκρινίζουμε ως προς το Παράρτημα - Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Πληροφορικής τα εξής:

1) Στην σελίδα 8 -1. Προδιαγραφές Η/Υ- το

Aριθμός υποδοχών μονάδων   1 εσωτερικές 2,5"

1 εσωτερικές 2,50"/3,5"

Αντικαθίσταται με: Αριθμός υποδοχών μονάδων

1 εσωτερικές 3,5"

1 εσωτερικές 2,50"/3,5"

2) Στην σελίδα 11 -4α Πολυμηχάνημα Α4 Lazer έγχρωμο- το

Αποθηκευτικός Χώρος HDD με χωρητικότητα τουλάχιστον 500GB 3.5inch Serial ATA (7.200Rpm)

δεν ισχύει και θα πρέπει να διαγραφεί.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe