ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

22/10/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

«Έγκριση των πινάκων αξιολόγησης των φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη Φοιτητική Εστία της Άρτας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: entipoenstasisstegasis_2018.doc | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΡΤΑ2018-2019ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.xls | 1ο Πρακτικό Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικής Εστίας Άρτας 22.10.2018.doc |

Σύμφωνα με το Πρακτικό  επιτροπής εφορείας φοιτητικής εστίας Άρτας  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφασίζεται η έγκριση του πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών παλαιών εξαμήνων, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Άρτας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις επιλογής στεγαζομένων (άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών) και την διαδικασία επιλογής (άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας Φ. Εστιών).

 

Δείτε στα ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

- Το Πρακτικό Εφορείας Φοιτητικής Εστίας Άρτας

- Την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Φοιτητών Παλαιών Εξ. πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

- Το Έντυπο Ένστασης

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe