ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

27/08/2018 | Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Άδεια χρήσης νερού για τον ΓΟΕΒ Πεδ. Άρτας με χρήση μετρήσεων του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας άδεια χρήσης νερού για αγροτική χρήση (άρδευση) για τον ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας με ισχύ έως το τέλος του 2020 (ΑΔΗΔΜ 131797/24-8-2014). Ο ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας έχει συνολική έκταση της τάξης των 150.000 στρεμμάτων και συνδέεται με τους Τ.Ο.Ε.Β. ΖώνηςΑράχθου, Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου και Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης. Για την εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας νερού αξιοποιήθηκαν (όπως φαίνεται και στα αναφερόμενα στην άδεια σχετικά έγγραφα Νο 22-26), οι μετρήσεις γίνονται από το 2016 υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι.Λ. Τσιρογιάννη, από το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου. Η μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα ύδατος που μπορεί να ληφθεί από τον ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας για άρδευση με βάση την άδεια είναι 152 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό ανά έτος. Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν σημαντική συμβολή του ΤΕΙ Ηπείρου στην ορθολογική διαχείριση του νερού στην πεδιάδα της Άρτας και κατ' επέκταση στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων στην περιοχή, λειτουργεί συνεχώς από το 2015 δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών στην πεδιάδα της Άρτας καθώς και εφαρμογή υποστηριξης αποφάσεων σχετικά με την άρδευση.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe