ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

20/01/2020 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Αποτελέσματα στέγασης παλαιών φοιτητών για στέγαση στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα
24/07/2019 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Παράταση προθεσμίας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
11/01/2017 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση για θεώρηση φοιτητικών βιβλιαρίων περίθαλψης
21/11/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Αναβολή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο ΤΕΙ Ηπείρου
31/10/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση τελικού πίνακα των φοιτητών Α' εξαμήνου ΣΕΥΠ ΤΕΙ/Η για στέγαση στη Φ. Εστία Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
27/10/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του πίνακα εισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη Φοιτητική Εστία της Άρτας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
27/10/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση δικαιούχων φοιτητών δωρεάν σίτισης στη ΣΕΥΠ
27/10/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων σίτισης για το ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα
26/10/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Αποφάσεις και πίνακες δικαιούχων στέγασης στη Φ. Εστία της Ηγουμενίτσας
19/10/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σίτισης για το ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα
19/10/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στέγασης πρωτοετών φοιτητών στη Φ. Εστία των Ιωαννίνων
14/09/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στέγασης στη Φ. Εστία των Ιωαννίνων φοιτητών παλαιών εξαμήνων
09/09/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στέγασης στη Φ. Εστία της Άρτας φοιτητών παλαιών εξαμήνων
02/09/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση δικαιολογητικών σίτισης φοιτητών παλαιών εξαμήνων
01/07/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών στέγασης για τις Φ. Εστίες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
01/06/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Εγκύκλιος και δικαιολογητικά Στεγαστικού Επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
26/05/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης για τις Φ. Εστίες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
06/05/2016 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Διαδικασία Χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδ. έτους 2015-2016
10/11/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση πινάκων δικαιούχων δωρεάν σίτισης στη ΣΕΥΠ
03/11/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση τελικών πινάκων των πρωτοετών φοιτητών ΣΕΥΠ ΤΕΙ/Ηπ. για στέγαση στη Φ. Εστία Ιωαννίνων για το ακαδ. έτος 2015-2016
21/10/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση των πινάκων αξιολόγησης των φοιτητών Α΄ εξαμήνου για στέγαση στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων του ΤΕΙ/Η για το ακαδ. έτος 2015-2016
20/10/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση του πίνακα αξιολόγησης φοιτητών για σίτιση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
19/10/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση τελικών πινάκων των πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη Φ. Εστία της Άρτας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
06/10/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση του πίνακα αξιολόγησης πρωτοετών φοιτητών για στέγαση στη Φ. Εστία της Άρτας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
01/10/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση των τελικών πινάκων αξιολόγησης των φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη Φοιτητική Εστία των Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
21/09/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Παράταση δικαιολογητικών σίτισης φοιτητών παλαιών εξαμήνων
16/09/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση των πινάκων αξιολόγησης των φοιτητών παλαιών εξαμήνων για στέγαση στη Φοιτητική Εστία των Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
15/09/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Έγκριση του πίνακα αξιολόγησης φοιτητών παλαιών εξαμήνων των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολόγων Γεωπόνων για στέγαση στη Φ. Εστία της Άρτας
10/09/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση δικαιολογητικών σίτισης παλαιών εξαμήνων
26/06/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Παράταση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών στέγασης για τις Φ. Εστίες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
02/02/2015 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση δικαιολογητικών για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
18/11/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24/10/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Ανακοίνωση για Σίτιση φοιτητών
22/10/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21/10/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17/10/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
17/10/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
15/10/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
Παράταση δικαιολογητικών Σίτισης
03/10/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
03/10/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης
ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΗ Φ. ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe