ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: Πολιτική ΤΕΙ Ηπείρου.pdf |

Αρμοδιότητες του Tμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων


(α) Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Κινητικότητας: Οι κεντρικοί άξονες δράσης του Γραφείου είναι η θεσμοθετημένη υλοποίηση της ευρωπαϊκής/διεθνούς  διάστασης της εκπαίδευσης  και της  μάθησης,  η ενίσχυση, επέκταση και εντατικοποίηση των υφισταμένων συνεργασιών και υποδομών και  η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών δράσεων και καινοτομιών, και ιδίως:

 • Η οργάνωση διεθνών συνεδρίων με τη συνεργασία του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής, Εθιμοτυπίας και Ιστορικού Αρχείου, και η φιλοξενία προσκεκλημένων αλλοδαπών επιστημόνων και λοιπών θεσμικών εκπροσώπων.
 • Η ανάπτυξη επαφές με φορείς της αλλοδαπής, για τη διερεύνηση δυνατοτήτων για συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς της αλλοδαπής. Μέριμνα για την υπογραφή διϊδρυματικών συμφωνιών, συμμετοχή του Ιδρύματος σε ακαδημαϊκούς οργανισμούς και δίκτυα, παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Μέριμνα για τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και η εξυπηρέτηση διερμηνείας.
 • Ο συντονισμός και η διαχείριση του προγράμματος Erasmus.
 • Η ανάπτυξη δράσεις ενίσχυσης της κινητικότητας του προσωπικού.
 • Η πληροφόρηση της ακαδημαϊκής κοινότητας για όλες τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα (π.χ. Erasmus Mundus, Asia-Link, Atlantis, EU-Canada Cooperation Programme, Alpha, EU/Canada, Erasmus Mundus External Cooperation Window κ.α.) και δυνατότητα υλοποίησης των σχετικών δράσεων.
 • Η παρακολούθηση  και  ενημέρωση  της  ακαδημαϊκής  κοινότητας  αναφορικά  με  τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Διακήρυξη της Μπολόνια, Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ? ECTS, Παράρτημα Διπλώματος κ.α.) και δυνατότητα υλοποίησης των σχετικών δράσεων.
 • Η οργάνωση της υποδοχής και συνεργασίας με υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από συνεργαζόμενα Ιδρύματα ή φορείς του εξωτερικού.
 • Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

(β) Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, Προβολής, Εθιμοτυπίας και Ιστορικού Αρχείου: με κύριες αρμοδιότητες:

 • Την οργάνωση, ενημέρωση και διατήρηση της κεντρικής ιστοσελίδας του Ιδρύματος.
 • Την οργάνωση και διεξαγωγή επισήμων και τιμητικών τελετών (ορκωμοσίας πτυχιούχων,  αναγόρευσης ομότιμων καθηγητών, κλπ.) εορταστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και την τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας.
 • Την ανάπτυξη επαφών, επιστημονικών σχέσεων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών και συνεργασιών με φορείς και Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Την ευθύνη οργάνωσης και συμμετοχής του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Τη μέριμνα για την παραγωγή, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος, ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγών σπουδών, κ.λπ.,  για την ενημέρωση των φοιτητών και των επισκεπτών.
 • Την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών και την διοργάνωση τελετής υποδοχής τους.
 • Την ενημέρωση του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, κάθε κατηγορίας, του Ιδρύματος.
 • Την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για προσφορά στους προσκεκλημένους του Ιδρύματος,  στο πλαίσιο της τήρησης των εθιμοτυπικών κανόνων καλής φιλοξενίας.
 • Την οργάνωση και ενημέρωση του αρχείου εκδηλώσεων.
 • Τη συνεργασία με τοπικούς φορείς στο πλαίσιο της διασύνδεσης του Ιδρύματος με την κοινωνία, με γνώμονα τη συμβολή του στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου.
 • Την παρακολούθηση του τύπου (ημερήσιου, περιοδικού, ηλεκτρονικού), καθώς και των λοιπών μέσων μαζικής ενημέρωσης, για θέματα που αφορούν ειδικά το Ίδρυμα και γενικά τα ΑΕΙ.
 • Την επιμέλεια σύνταξης και δημοσίευσης δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, ψηφισμάτων, απαντήσεων σε δημοσιεύματα που αφορούν το Ίδρυμα.
 • Την οργάνωση συνεντεύξεων τύπου.
 • Τη διατήρηση άμεσης, συνεχούς και δημιουργικής συνεργασίας με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, Άρτα, Τ.Κ. 47100

Διοικητικό Προσωπικό

Αλεξάνδρα Στράτη-Βάντζου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη

τηλ.: 26810-50036, e-mail: prteiep@teiep.gr, astrati@teiep.gr

 

Μαριάνθη Πάτρα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

τηλ.: 26810-50035 e-mail: prteiep@teiep.gr, mar24patra@teiep.gr

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe